Çağın gerektirdiği bilimi ve teknolojiyi takip eden, donanımlı, problemlere çözüm odaklı ara elemanlar yetiştirmek.