Bölüm Tanımı

2008 yılında Gümüşhane Üniversitesinin kurulması ile 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü kurulmuştur. Bölüm 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 6 Öğr. Görevlisiyle yürütülmektedir. Bölümde iki aktif ve bir pasif program bulunmaktadır. 

1- Mekatronik Programı

2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına örgün öğretim ile başlayan Mekatronik Programı 2011-2012 eğitim-öğretim yılına örgün öğretim ve ikinci öğretim olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Ancak 2018 yılından itibaren ikinci öğretim için öğrenci almamaktadır. Mekatronik programı her yıl 40 kişilik kontenjanla ösym tercih kılavuzunda yer almaktadır. 

2- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı

2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına örgün öğretim ile başlamıştır. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı her yıl 25 kişilik kontenjanla ösym tercih kılavuzunda yer almaktadır. 

3- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı

Bu program şimdilik pasiftir ve önümüzdeki yıllar için öğrenci alımı planlanmaktadır.

 

Misyonumuz:
Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim almış, girişimci, üretken, sorgulayıcı özelliklere
sahip milli ve manevi değerlerine bağlı insan gücü yetiştirmek.


Vizyonumuz:
Mesleki öğretim alanındas ülke genelinde tercih edilen bir kurum olmak.


Kazanılan Derece:
Bölümü bitiren öğrenciler önlisans diplomasını almaya hak kazanmakla birlikte ayrıca ‘’Tekniker’’ meslek elemanı ünvanı almaya hak kazanmaktadırlar. Bu bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin ; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi almaları zorunludur.
Ayrıca Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. Genel not otatalaması ise yerel krediye göre hesaplanmaktadır.


Öğrencilerin Bölümü Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler:
Öğrencilerin bir lise mezunu olması gerekliliğinin yanı sıra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) başarılı olmaları zorunludur. Ayrıca analatiik düşünebilme, sayısal yetkinlik, sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, fikir ve proje geliştirebilme girişkenlik ve grişimci ruha sahip olma, belirsizliklere katlanabilme, tasarım yapmaktan ve yeni şeyler öğrenmekten zevk alma, yeniliklere ve değişime açık olma, yenilikleri takip etme, günümüz dünyasında her sektördeki güncel ekonomik gelişmelere mikro ve makro düzeyde ilgi duyma gibi yetkinliklere sahip olmaları bu programda alacakları eğitim sürecinde onlara katkı sağlamaktadır.