Kazanılan Derece:
Mekatronik programını bitiren öğrenciler önlisans diplomasını almaya hak kazanmakla birlikte ayrıca ‘’Mekatronik Teknikeri’’ meslek elemanı ünvanı almaya hak kazanmaktadırlar. Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin ; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi almaları zorunludur. Ayrıca Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. Genel not otatalaması ise yerel krediye göre hesaplanmaktadır.


Öğrencilerin Programı Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler:
Öğrencilerin bir lise mezunu olması gerekliliğinin yanı sıra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) başarılı olmaları zorunludur. Ayrıca analatiik düşünebilme, sayısal yetkinlik, sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, fikir ve proje geliştirebilme girişkenlik ve grişimci ruha sahip olma, belirsizliklere katlanabilme, tasarım yapmaktan ve yeni şeyler öğrenmekten zevk alma, yeniliklere ve değişime açık olma, yenilikleri takip etme, günümüz dünyasında her sektördeki güncel ekonomik gelişmelere mikro ve makro düzeyde ilgi duyma gibi yetkinliklere sahip olmaları bu programda alacakları eğitim sürecinde onlara katkı sağlamaktadır.


Öğrencilerin Öğrenimleri Sonunda Sahip Olacağı Yetkinlikler:
Program mezunları, elektrik, elektronik, mekanik, bilgisayar ve kontrol bileşenlerine sahip mekatronik sistemlerin bulunduğu tüm kamu kuruluşlarının yada özel kuruluşların, tasarım, üretim ya da bakım onarım birimlerinde çalışabilirler.


Programın Mevcut Öğrenci Profili:
Hemen her alandan her öğrencinin tercih ettiği bir ön lisans programı olan mekatronik ön lisans programımızda genel olarak Karadeniz Bölge İlleri olmak üzere ülkemizin tüm bölgelerinden gelen düz, anadolu ve mesleki ve teknik anadolu lisesi mezunları tercih etmektedir.


Program Mezunlarının Mesleki Profili:
Mekatronik programı mezunları kamu kurumlarında, özel işyerlerinde, sivil toplum kuruluşlarında veya yasal şartları sağladıktan sonra girişimci olarak kendi işyerlerini açıp çalışabilmektedirler. Programımızı başarıyla tamamlayan öğrenciler her türlü üretim ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin üretim, pazarlama, satış, bakım ve onarım gibib farklı bölümlerinde iş imkanlarına sahip olabilmekte, ayrıca: kendi işletmelerini kurma ve yönetme becerilerine de sahip olmaktadırlar.


Programın İletişim Bilgileri:
Gümüşhane Üniversitesi
Gmüşhane Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Programı
29000 Merkez / Gümüşhane
E-posta : gmyo@gumushane.edu.tr
Telefon : 0(456) 233 10 00 Dahili (2900)
Faks : 0 (456) 233 10 67