12.09.2022 tarihinde stajını tamamlayan öğrencilerimiz hazırladıkları staj dosyasını "Gümüşhane Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin “Madde 40, (4) Staj dosyaları, staj tamamlandıktan sonra en geç bir ay içerisinde bölüm staj komisyonu başkanlığına (Bölüm Sekreterliğine) teslim edilir. Bu süre içerisinde dosyasını teslim etmeyen öğrencinin stajı sayılmaz” hükmüne göre"  1 ay içinde Elektronik ve Otomasyon Bölüm Sekreterliği'ne elden veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir (Staj dosyalarını teslim için son tarih 12.10.2022).

Elektronik ve Otomasyon Bölümü 

Staj Komisyonu